Фолклор

Първоначално селото било разположено на около километър западно, в м. Мирово селище. Легендите разказват за чумна епидемия или огромно свлачище, довели до преселването му на сегашното място.
Очиндол празнува своя събор на 6-ти декември. Много популярни и тачени от местното население са и оброците, които са свързани с древни традиции и се отбелязват с жертвени ритуали на определени оброчни места, разположени на най-високото място в съответната местност. Обикновено всяко място е означено с камък от бигор, върху който са изсечени името на светеца и датата на началото на оброка. На това място в деня на оброка присъстващите палят свещи и се молят на светеца за здраве и закрила от природни бедствия. И до ден днешен са запазени ритуалите в местностите Пресветица, Падеш и Шуман.